Galeria

Centrum Handlowo-Rozrywkowe „GALERIA ECHO”
Zaprojektowanie zabezpieczeń ppożarowych, wykonanie scenariusza pożarowego, nadzór nad budową w zakresie pożarowym