Kontakt

home

bryg w st. spocz. mgr inż. Ryszard Stępkowski

Rzeczoznawca ds Zabezpieczeń Przeciwpożarowych Nr UPR 417/2000 KG PSP W-wa
Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa - Specjalność Ochrona Przeciwpożarowa w Budownictwie Nr UPR 18/2006
Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa

Napisz do nas wiadomość