Rok założenia 1995
ExpErt®

Biuro Techniczne
Ochrony Przeciwpożarowej

O FIRMIE

Biuro Techniczne Ochrony Przeciwpożarowej z siedzibą w Kielcach specjalizuje się w problematyce szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej. Wykonujemy ekspertyzy, opinie i analizy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, oceny zagrożenia wybuchem, dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem, koncepcje oddymiania dla budynków, projekty oddymiania na bazie normy polskiej, NFPA, DIN, brytyjskiej BS, wytycznych niemieckich VdS i Vdi.  Uzgadniamy dokumentację projektową w zakresie zgodności z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych oraz realizujemy projekty zabezpieczeń przeciwpożarowych na zlecenie. Wykonujemy scenariusze zdarzeń w czasie pożaru.  Prowadzimy nadzory inwestycji z zakresu przeciwpożarowego.

Świadczymy ponadto następujące usługi:

  • szkolenia przeciwpożarowe pracowników w zakładach pracy,
  • szkolenia zakładowych służb ratowniczych w zakresie postępowania w sytuacjach pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
  • wykonywanie zadań inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej,
  • opracowywanie programów poprawy bezpieczeństwa pożarowego,
  • wykonywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z wymaganiami rozp.MSWiA,
  • opracowywanie projektów technicznych systemów zabezpieczeń pożarowych,
  • ustalanie przyczyn powstania pożaru,
  • doradztwo i konsultacje w sprawach ochrony przeciwpożarowej,
  • rozwiązywanie innych nietypowych problemów z dziedziny ochrony przeciwpożarowej.

Rozwiązujemy trudne, nietypowe i skomplikowane przypadki w budynkach i obiektach na etapie projektowania i budowy.

Wszelkie zlecone zadania wykonujemy rzetelnie i profesjonalnie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

zabezpieczenia przeciwpożarowe kielce
projekty zabezpieczeń przeciwpożarowych
Współpracujemy z Krajowym Instytutem Prawa Gospodarczego
pożarowy nadzór budowlany kielce
zabezpieczenia przed wybuchem
Wspieramy Stowarzyszenie od 2006 roku