O firmie

Firma istnieje od 1995 roku i zajmuje się sprawami z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Do Państwa dyspozycji są specjaliści z zakresu:

– ochrony przeciwpożarowej:

  • Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczeń _Przeciwpożarowych,
  • Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa,
  • Inżynierowie Pożarnictwa

– rzeczoznawstwa budowlanego:

  • Rzeczoznawcy Budowlani i Konstrukcyjno-Budowlani

– architektury, wentylacji, instalacji elektrycznych, wod-kan, instalacji słaboprądowych

– instalacji sygnalizacji pożaru i dźwiękowych systemów ostrzegawczych

Z usług biura korzystają urzędy państwowe i samorządowe, architekci, biura projektowe, firmy budowlane polskie i zagraniczne, firmy ubezpieczeniowe.

Misja

Celem naszej działalności jest ochrona życia i zdrowia ludzi na wypadek pożaru oraz ochrona dóbr materialnych przez proponowanie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego adekwatnych do potrzeb, ekonomicznie uzasadnionych i nie pogarszających funkcjonalności obiektu.

zabezpieczenia przeciwpożarowe kielce
projekty zabezpieczeń przeciwpożarowych
Współpracujemy z Krajowym Instytutem Prawa Gospodarczego
pożarowy nadzór budowlany kielce
zabezpieczenia przed wybuchem
Wspieramy Stowarzyszenie od 2006 roku