Oferta

 • Uzgadnianie dokumentacji projektowej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • Doradztwo techniczne i konsultowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej w tym zabezpieczenia pożarowego procesów produkcji, magazynowania, technologii z udziałem materiałów niebezpiecznych pożarowo i stwarzających zagrożenie wybuchowe
 • Opracowywanie Opinii i Ekspertyz z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Wykonywanie projektów systemów sygnalizacji pożaru, urządzeń gaśniczych, wentylacji pożarowej, oznakowania ewakuacyjnego , wyposażenia w sprzęt gaśniczy
 • Opracowywanie Planów i Instrukcji Ewakuacji obiektów łącznie z częściami graficznymi
 • Sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z załącznikami graficznymi rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i oznakowania dróg ewakuacyjnych
 • Opracowywanie Ocen Zagrożenia Wybuchem i Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem
 • Ustalanie przyczyn pożarów
 • Szkolenia pożarowe i ewakuacyjne, w tym dla firm ochrony mienia
 • Prowadzenie nadzoru prac budowlanych obiektów w zakresie realizacji biernych i czynnych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przygotowanie obiektu do odbioru przez Państwową Straż Pożarną
 • Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej, zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej i Rozporządzenia MSWiA” w ramach outsourcingu.
zabezpieczenia przeciwpożarowe kielce
projekty zabezpieczeń przeciwpożarowych
Współpracujemy z Krajowym Instytutem Prawa Gospodarczego
pożarowy nadzór budowlany kielce
zabezpieczenia przed wybuchem
Wspieramy Stowarzyszenie od 2006 roku